Εγαλειοθήκη >> Σεμινάρια - Εκπαίδευση

Σεμινάρια - Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικός ΟργανισμόςΈναρξηΕκπαιδευτικό Αντικέιμενο
31/10/2016

Δημόσια Λογιστική ΟΤΑ-Ν.Π.Δ.Δ. Ανάλυση κλαδικού λογιστικού σχεδίου. Ιδιαιτερότητες. Λογιστική τήρησή τους. Πρακτικά Παραδείγματα.

01/11/2016

Τουρισμός / Υπάλληλος Υποδοχής - Κρατήσεων / Βοηθός Λογιστή

07/11/2016

Από την ίδρυση Εταιρείας έως και το κλείσιμο Ισολογισμού. Υπολογισμός φόρων, ΦΠΑ. Συμπλήρωση δηλώσεων Α.Ε & Ε.Π.Ε, ΙΚΕ (Φ.01.010, Ε3). Δικαιολογητικά για νομαρχία. Αίθουσα με Η/Υ

07/11/2016

Μακροχρόνιο Φορολογικό Σεμινάριο της Ελληνικής Νομοθεσίας

07/11/2016

Μηνιαίο σεμινάριο στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

07/11/2016

Μακροχρόνιο σεμινάριο για νέους λογιστές. Περιέχει: Α1.Μηχανογραφημένη λογιστική για Γ'Κατηγορίας βιβλία. Α2.Σεμινάριο εργατικών και μισθοδοσίας. Α3.Σεμινάριο ΦΠΑ. Α4.Σεμινάριο ίδρυσης λογιστικών γραφείων με Β΄Κατηγορίας βιβλία.

07/11/2016

Multi συνδυασμός σε προνομιακή τιμή. Περιέχει: Α1.Μηχανογραφημένη λογιστική για Γ'Κατηγορίας βιβλία. Α2.Σεμινάριο εργατικών και μισθοδοσίας. Α3.Σεμινάριο ΦΠΑ. Α4.Σεμινάριο ίδρυσης λογιστικών γραφείων με Β΄Κατηγορίας βιβλία. Α5.Φορολογικό Σεμινάριο.

09/11/2016

Πρακτικά παραδείγματα Βήμα-Βήμα που καλύπτουν τόσο την θεωρία όσο και την πρακτική Εφαρμογή τους με την πλέον κατανοητή μέθοδο της, τόσο της Κοστολόγησης όσο και την ανάλυση της Ομάδας 9.

10/11/2016

Αναλυτικά παραδείγματα. Βήμα - βήμα όλες οι ενέργειες από την ίδρυση μιας Ναυτιλιακής Εταιρείας έως το κλείσιμο του ισολογισμού με την συμπλήρωση όλων των εντύπων.

12/11/2016

Πρακτική προσέγγιση της ανάλυσης του Ισολογισμού με ανάλυση των κυριότερων αριθμοδεικτών, με έμφαση στην ανάλυση της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης, της Ρευστότητας και των κρισιμότερων σημείων ενός Ισολογισμού.

12/11/2016

Ενημέρωση για Θέματα Οργάνωσης του Λογιστηρίου και της Οικονομικής Διευθύνσεως. Τεχνική Μετάβασης στα “Management Accounts”. Η Τεχνική Σύνδεσης και Απεικόνισης με το Reporting.

14/11/2016

Από την ίδρυση Εταιρείας έως και το κλείσιμο Ισολογισμού. Υπολογισμός φόρων, ΦΠΑ. Συμπλήρωση δηλώσεων Α.Ε & Ε.Π.Ε, ΙΚΕ (Φ.01.010, Ε3). Δικαιολογητικά για νομαρχία. Αίθουσα με Η/Υ

14/11/2016

Main Courant, Γίνε ειδικός στην τήρηση ξενοδοχειακών μονάδων βήμα-βήμα. Συμπλήρωση πραγματικών εντύπων.

14/11/2016

Μακροχρόνιο σεμινάριο για νέους λογιστές. Περιέχει: Α1.Μηχανογραφημένη λογιστική για Γ'Κατηγορίας βιβλία. Α2.Σεμινάριο εργατικών και μισθοδοσίας. Α3.Σεμινάριο ΦΠΑ. Α4.Σεμινάριο ίδρυσης λογιστικών γραφείων με Β΄Κατηγορίας βιβλία.

14/11/2016

Multi συνδυασμός σε προνομιακή τιμή. Περιέχει: Α1.Μηχανογραφημένη λογιστική για Γ'Κατηγορίας βιβλία. Α2.Σεμινάριο εργατικών και μισθοδοσίας. Α3.Σεμινάριο ΦΠΑ. Α4.Σεμινάριο ίδρυσης λογιστικών γραφείων με Β΄Κατηγορίας βιβλία. Α5.Φορολογικό Σεμινάριο.

19/11/2016

Χειρόγραφα & μηχανογραφημένα Β' Κατηγορίας βιβλία, Συμπλήρωση δηλώσεων όλων των τύπων εταιρειών: Ο.Ε, Ε.Ε, Ατομικές κλπ. Υπολογισμός όλων των φόρων, ΦΠΑ (περιοδική & εκκαθαριστική). Εκτεταμένα παραδείγματα

19/11/2016

Φορολογικός Σχεδιασμός. Κλείσιμο Ισολογισμού. Ειδικά Λογιστικά θέματα. Συμπλήρωση δηλώσεων εταιρειών: Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε, Ατομικές. Υπολογισμός όλων των φόρων, βήμα-βήμα με χρήση εκτεταμένων παραδειγμάτων.

21/11/2016

Επίκαιρο Σεμινάριο ΦΠΑ. Θεωρία & Πρακτική. Ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Εισαγωγές Γ'Χωρών. Prorata. Ειδικά καθεστώτα. Διακανονισμοί παγίων. INTRASTAT - LISTING. Ποια ακίνητα υπάγονται στο ΦΠΑ. N.3763/2009, N.3842/2010, ΠΟΛ.1071/2011

21/11/2016

Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας, προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία. Γίνε εσύ ο ειδικός... Σεμινάριο Μισθοδοσίας Ν.4093/2012 & Ν.4046/2012. Ροή εργασιών για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο λογιστής βήμα-βήμα.

21/11/2016

Ανάλυση και ανάπτυξη της στρατηγικής σημασίας της ύπαρξης του προϋπολογισμού σε μια επιχείρηση. Τεχνική πρόβλεψης των εσόδων και εξόδων με τα πλέον κατάλληλα εργαλεία που έχουμε αναπτύξει με εφαρμογές.

22/11/2016

Χειρόγραφα & μηχανογραφημένα Β' Κατηγορίας βιβλία, Συμπλήρωση δηλώσεων όλων των τύπων εταιρειών: Ο.Ε, Ε.Ε, Ατομικές κλπ. Υπολογισμός όλων των φόρων, ΦΠΑ (περιοδική & εκκαθαριστική). Εκτεταμένα παραδείγματα

22/11/2016

Φορολογικός Σχεδιασμός. Κλείσιμο Ισολογισμού. Ειδικά Λογιστικά θέματα. Συμπλήρωση δηλώσεων εταιρειών: Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε, Ατομικές. Υπολογισμός όλων των φόρων, βήμα-βήμα με χρήση εκτεταμένων παραδειγμάτων.

22/11/2016

Παρουσίαση και ανάλυση βασικών Λογιστικών Εννοιών και Αρχών καθώς επίσης και την εξοικείωση των συμμετεχόντων με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τη λειτουργία του Λογιστηρίου όπως οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και η Μισθοδοσία.

13/01/2017

Φορολογικός Έλεγχος - Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου

13/01/2017

Νέες εργασιακές αλλαγές. Μείωση Μισθού. Σε ποιες περιπτώσεις είναι εφικτό. Ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων. ΙΚΑ. Όλες οι πρόσφατες αλλαγές σύμφωνα με τους: Ν.4208/2013, Ν.4144/2013, Ν.4254/2014, Ν.4225/2014, Ν.4336/2015.

14/01/2017

"Παρουσιάστε! Απλά, λιτά, αποτελεσματικά" Σκοπός της ημερίδας είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τα νέα χαρακτηριστικά της εφαρμογής του PowerPoint. Να μάθουν επίσης πως μπορούν να κερδίσουν το ακροατήριο με μια αποτελεσματική παρουσίαση που δεν θα είναι απλές βαρετές κουκίδες.

21/01/2017

Σκοπός της ημερίδας είναι η εξοικείωση των ανθρώπων που γνωρίζουν ήδη την εφαρμογή του Excel να εκβαθύνουν προγραμματίζοντας εργασίες με μακροεντολές μέσω της γλώσσας VBA

21/01/2017

Νομικές μορφές ναυτιλιακών εταιρειών. Τρόποι εκμετάλλευσης πλοίων. Τρόποι διαχείρισης πλοίων. Έγκαιρη και αποτελεσματική λογιστικοποίηση.

21/01/2017

Όλες οι αλλαγές στο ΦΠΑ. Τροποποιήσεις από το 2010 έως και σήμερα. ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών

23/01/2017

Σύγχρονες Τεχνικές & Εργαλεία Ελέγχου. Μελέτες περιπτώσεων. Εσωτερικός έλεγχος. Διάγραμμα ροής ελέγχου.