Εγαλειοθήκη >> Σεμινάρια - Εκπαίδευση

Σεμινάρια - Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικός ΟργανισμόςΈναρξηΕκπαιδευτικό Αντικέιμενο
23/10/2017

Εξειδικευμένο σεμινάριο σε μία εποχή που η κρίση έχει αγγίξει τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Κάθε άτομο διεκπεραιώνει περισσότερες από μια εργασίες. Ως εκ τούτου το σεμινάριο αυτό παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια να ανταποκριθείτε στον ανταγωνιστικό χώρο των επιχειρήσεων.

24/10/2017

Τουρισμός / Υπάλληλος Υποδοχής - Κρατήσεων / Βοηθός Λογιστή

24/10/2017

Ανάλυση και ανάπτυξη της στρατηγικής σημασίας της ύπαρξης του προϋπολογισμού σε μια επιχείρηση. Τεχνική πρόβλεψης των εσόδων και εξόδων με τα πλέον κατάλληλα εργαλεία που έχουμε αναπτύξει με εφαρμογές.

24/10/2017

Main Courant, Γίνε ειδικός στην τήρηση ξενοδοχειακών μονάδων βήμα-βήμα. Συμπλήρωση πραγματικών εντύπων.

24/10/2017

Αναλυτικά παραδείγματα. Βήμα - βήμα όλες οι ενέργειες από την ίδρυση μιας Ναυτιλιακής Εταιρείας έως το κλείσιμο του ισολογισμού με την συμπλήρωση όλων των εντύπων.

13/11/2017

Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας, προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία. Γίνε εσύ ο ειδικός... Σεμινάριο Μισθοδοσίας Ν.4093/2012 & Ν.4046/2012. Ροή εργασιών για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο λογιστής βήμα-βήμα.

13/11/2017

Από την ίδρυση Εταιρείας έως και το κλείσιμο Ισολογισμού. Υπολογισμός φόρων, ΦΠΑ. Συμπλήρωση δηλώσεων Α.Ε & Ε.Π.Ε, ΙΚΕ (Φ.01.010, Ε3). Δικαιολογητικά για νομαρχία. Αίθουσα με Η/Υ

13/11/2017

Μακροχρόνιο σεμινάριο για νέους λογιστές. Περιέχει: Α1.Μηχανογραφημένη λογιστική για Γ'Κατηγορίας βιβλία. Α2.Σεμινάριο εργατικών και μισθοδοσίας. Α3.Σεμινάριο ΦΠΑ. Α4.Σεμινάριο ίδρυσης λογιστικών γραφείων με Β΄Κατηγορίας βιβλία.

13/11/2017

Multi συνδυασμός σε προνομιακή τιμή. Περιέχει: Α1.Μηχανογραφημένη λογιστική για Γ'Κατηγορίας βιβλία. Α2.Σεμινάριο εργατικών και μισθοδοσίας. Α3.Σεμινάριο ΦΠΑ. Α4.Σεμινάριο ίδρυσης λογιστικών γραφείων με Β΄Κατηγορίας βιβλία. Α5.Φορολογικό Σεμινάριο.

14/11/2017

Χειρόγραφα & μηχανογραφημένα Β' Κατηγορίας βιβλία, Συμπλήρωση δηλώσεων όλων των τύπων εταιρειών: Ο.Ε, Ε.Ε, Ατομικές κλπ. Υπολογισμός όλων των φόρων, ΦΠΑ (περιοδική & εκκαθαριστική). Εκτεταμένα παραδείγματα

20/11/2017

Τριμηνιαίο Φορολογικό Σεμινάριο

20/11/2017

Α. Τιμολόγηση - Φορολογική Τήρηση Αποθήκης. Β. Διαχείρηση αποθήκης. Γ. Εξοπλισμός αποθήκης

04/12/2017

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού - HRM

04/12/2017

Σύγχρονες Τεχνικές & Εργαλεία Ελέγχου. Μελέτες περιπτώσεων. Εσωτερικός έλεγχος. Διάγραμμα ροής ελέγχου.