22/01/2014
Άρθρο: Άδεια για Παρακολούθηση Σχολικής Επίδοσης

Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax

 

Τα εργαζόμενα άτομα με παιδιά έως και 16 ετών που πάνε είτε στο νηπιαγωγείο, είτε σε οποιαδήποτε άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα και το δικαίωμα να λείπουν κάποιες ώρες είτε ολόκληρη μέρα από τη δουλειά τους προκειμένου να επισκεφτούν το σχολείων που φοιτούν τα παιδιά τους. Η άδεια δεν είναι άνευ αποδοχών, αμείβεται και μπορεί να έχει διάρκεια 4 μέρες το χρόνο για κάθε παιδί.

 

Δεν μπορεί ο εργαζόμενος να πάρει και τις 4 μέρες μαζεμένες αλλά κάθε φορά 1 εργάσιμη μέρα. Η συγκεκριμένη άδεια δεν συμψηφίζεται με άλλες άδειες.

 

Πηγή: Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax


efm_728x90