22/01/2014
Άρθρο: Άδεια Λόγω Ασθένειας AIDS

Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax

 

Η άδεια λόγω ασθένειας AIDS αμείβεται. Την άδεια δικαιούνται εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει προϋπηρεσία 4 χρόνων στον ίδιο εργοδότη. Είναι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση, πάσχοντες ή φορείς του AIDS αλλά έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία. Όσοι συγκεντρώνουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά δικαιούνται 1 μήνα επιπλέον άδεια για κάθε έτος.

Πηγή: Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax


efm_728x90