04/04/2014
Άρθρο: Άδεια λόγω Θανάτου Συγγενούς

Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax

 

Ο εργαζόμενος με εξαρτημένη σχέση εργασίας, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών, δικαιούται 2 μέρες άδεια. Η άδεια αυτή αμείβεται (ΕΓΣΣΕ 2002‐2003, άρθ. 9). Η άδεια χορηγείται σε περίπτωση θανάτου συγγενούς είτε εξ αίματος είτε εξ αγχιστείας στην ίδια γραμμή και βαθμό (ΕΓΓΣΕ 2010-2012, αρθ.8).

 

 

Πηγή: Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax


efm_728x90