Εργαλειοθήκη >> Downloads >> Εργατικά Θέματα

Εργατικά Θέματα

Διαδικασία Πρόσληψης 7/1/2014 (129 downloads)
Βεβαίωση Κυοφορίας 7/1/2014 (56 downloads)
Άδειες Καλοκαίρι 7/1/2014 (119 downloads)
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599 7/1/2014 (21 downloads)
Καταγγελία Σύμβασης 7/1/2014 (30 downloads)
Επιθεώρηση εργασίας 7/1/2014 (34 downloads)
Απογραφικό ΤΕΑΥΕΚ 27/12/2013 (309 downloads)
Βεβαιώσεις Αποδοχών 20% 27/12/2013 (47 downloads)
Δανεισμός Μισθωτού 27/12/2013 (93 downloads)
Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ 27/12/2013 (1403 downloads)
Δώρο Χριστουγέννων 24/12/2013 (29 downloads)