Εργαλειοθήκη >> Downloads >> Εργατικά Θέματα

Εργατικά Θέματα

Διαδικασία Πρόσληψης 7/1/2014 (127 downloads)
Βεβαίωση Κυοφορίας 7/1/2014 (56 downloads)
Άδειες Καλοκαίρι 7/1/2014 (117 downloads)
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599 7/1/2014 (19 downloads)
Καταγγελία Σύμβασης 7/1/2014 (28 downloads)
Επιθεώρηση εργασίας 7/1/2014 (34 downloads)
Απογραφικό ΤΕΑΥΕΚ 27/12/2013 (305 downloads)
Βεβαιώσεις Αποδοχών 20% 27/12/2013 (47 downloads)
Δανεισμός Μισθωτού 27/12/2013 (81 downloads)
Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ 27/12/2013 (1343 downloads)
Δώρο Χριστουγέννων 24/12/2013 (28 downloads)