Εργαλειοθήκη >> Downloads >> Εργατικά Θέματα

Εργατικά Θέματα

Διαδικασία Πρόσληψης 7/1/2014 (112 downloads)
Βεβαίωση Κυοφορίας 7/1/2014 (49 downloads)
Άδειες Καλοκαίρι 7/1/2014 (101 downloads)
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599 7/1/2014 (15 downloads)
Καταγγελία Σύμβασης 7/1/2014 (26 downloads)
Επιθεώρηση εργασίας 7/1/2014 (27 downloads)
Απογραφικό ΤΕΑΥΕΚ 27/12/2013 (282 downloads)
Βεβαιώσεις Αποδοχών 20% 27/12/2013 (44 downloads)
Δανεισμός Μισθωτού 27/12/2013 (51 downloads)
Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ 27/12/2013 (1119 downloads)
Δώρο Χριστουγέννων 24/12/2013 (23 downloads)