Εργαλειοθήκη >> Downloads >> Εργατικά Θέματα

Εργατικά Θέματα

Διαδικασία Πρόσληψης 7/1/2014 (116 downloads)
Βεβαίωση Κυοφορίας 7/1/2014 (51 downloads)
Άδειες Καλοκαίρι 7/1/2014 (102 downloads)
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599 7/1/2014 (15 downloads)
Καταγγελία Σύμβασης 7/1/2014 (26 downloads)
Επιθεώρηση εργασίας 7/1/2014 (29 downloads)
Απογραφικό ΤΕΑΥΕΚ 27/12/2013 (287 downloads)
Βεβαιώσεις Αποδοχών 20% 27/12/2013 (45 downloads)
Δανεισμός Μισθωτού 27/12/2013 (54 downloads)
Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ 27/12/2013 (1223 downloads)
Δώρο Χριστουγέννων 24/12/2013 (24 downloads)