Εργαλειοθήκη >> Downloads >> Εργατικά Θέματα

Εργατικά Θέματα

Διαδικασία Πρόσληψης 7/1/2014 (124 downloads)
Βεβαίωση Κυοφορίας 7/1/2014 (53 downloads)
Άδειες Καλοκαίρι 7/1/2014 (113 downloads)
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599 7/1/2014 (18 downloads)
Καταγγελία Σύμβασης 7/1/2014 (28 downloads)
Επιθεώρηση εργασίας 7/1/2014 (34 downloads)
Απογραφικό ΤΕΑΥΕΚ 27/12/2013 (299 downloads)
Βεβαιώσεις Αποδοχών 20% 27/12/2013 (47 downloads)
Δανεισμός Μισθωτού 27/12/2013 (74 downloads)
Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ 27/12/2013 (1321 downloads)
Δώρο Χριστουγέννων 24/12/2013 (27 downloads)