23/12/2013
Λογιστικές εγγραφές εισαγωγών από Ευρωπαϊκή Ένωση

 

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣ. Νο.069/ 2013  GRUNDIK

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΩΔ,       ΚΑΤΑΧ

 

04.01.02.0013

ΕΝΔΟΚΟΙΝ.ΑΠΟΚΤΗΣ. 23%

1.000,00

 

 

ΣΥ

08.01.02.2013

ΕΝΔΟΚΟΙΝ.ΑΠΟΚΤΗΣ. 23%

 

1.000,00

 

 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΕΙΣ.Νο…25230601/2013 ΠΑΡ.ΣΟΝΥ

 

 

32.01.02.069

ΕΙΣ.Νο…25230601/2013 ΠΑΡ.ΣΟΝΥ

1.000,00

 

 

ΣΥ

50.01.00.0055

Προμηθευτής- ΣΟΝΥ

 

1.000,00

 

 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΕΙΣ.Νο…25230601/2013 ΠΑΡ.ΣΟΝΥ

 

 

54.00.50.0023

ΦΠΑ ΕΝΔΟΚΟΙΤ.ΑΠΟΚΤ.23%

230,00

 

 

ΣΥ

54.00.51.0023

ΦΠΑ ΕΝΔΟΚΟΙΤ.ΑΠΟΚΤ.23%

 

230,00

 

 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΕΙΣ.Νο…25230601/2013 ΠΑΡ.ΣΟΝΥ

 

 

32.01.02.069

ΕΙΣ.Νο…25230601/2013 ΠΑΡ.ΣΟΝΥ

0,00

 

 

ΠΑ

54.00.32.0023

ΦΠΑ ΕΝΔΟΚΟΙΤ.ΑΠΟΚΤ.23%

0,00

 

50.00.00.0788

Προμηθευτής- ΕΛΛΑΣ  LOGISTICS ΜΕΤΑ

 

0,00

 

 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

Τα.Π.Υ 3335  ΗΕΛΛΑΣ Α.Ε.

 

 

20.02.00.0023

Μεταφ.Εισ.002/2007 από 32,01 σε 20

1.000,00

 

 

ΣΥ

 

 

 

 

32.01.02.069

Μεταφ.Εισ.002/2007 σε 32,01 από 20

 

1.000,00

 

ΣΥΝΟΛΑ

1.000,00

1.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΕΙΣ.Νο…25230601/2013 ΠΑΡ.ΣΟΝΥ

 

 

           
           

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

       
         

Ο  ΛΟΓΙΣΤΗΣ

       

 

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90