23/12/2013
Εισαγωγές Γ' Χωρών

 

ΚΗΤUHR ΧΧΧΧΧΧA SRL

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΛ. ΕΞΟΔ.ΕΙΣ.Γ΄ΧΩΡΩΝ 2013

Α/Α

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΑΞΙΕΣ ΑΠΑΛ.ΦΠΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ

ΣΥΝΤ.ΦΠΑ

Αξία Φπα

Πραγματικό Κόστος Εισαγωγών

1

Δασμολογητέα αξία

52.003,04

3.603,35

48.044,69

13%

6.760,40

51.648,04

2

Ρυθμίσεις Φόρος - Δασμοί

0,00

0,15

0,00

23%

 

0,15

3

Δικαιώματα Ο.Λ.Π

0,00

0,00

258,00

23%

59,34

258,00

4

Δ.Ε.Τ.Ε - Δ.Ε.Χ.Ε.

 

103,00

0,00

23%

 

103,00

5

Ασφάλιστρα

0,00

0,00

0,00

23%

 

0,00

6

Μεταφορικά

 

 

200,00

23%

46,00

200,00

7

Χαρ/μα - Έντυπα

0,00

26,19

 

23%

 

26,19

8

Εργατικά - Υπερωρίες

0,00

0,00

0,00

23%

0,00

0,00

9

Διάφορα έξοδα

0,00

130,00

133,15

23%

30,62

263,15

10

Αμοιβή Εκτελωνιστή

0,00

 

120,00

23%

27,60

120,00

11

Ε.Ε.Π.Α.

0,00

 

20,00

23%

4,60

20,00

12

Γραμμ.Εισπρ. Τραπεζών

0,00

0,00

 

23%

 

0,00

13

Χαρ/μα - Έξοδα

0,00

193,50

 

 

 

193,50

14

Πρακτορειακά-Φορτ/κα

0,00

6,00

70,00

23%

16,10

76,00

15

Προμήθεια Αντ/που

0,00

 

 

 

 

 

16

Διακανονισμός

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Συνάλλαγμα

0,00

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΑ

52.003,04

4.062,19

48.845,84

 

6.944,66

52.908,03

 

 

ΚΗΤUHR ΧΧΧΧΧΧA SRL

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣ. 2013

 

 

 

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΩΔ.ΚΑΤΑΧ

 

04.91.01.13

ΕΙΣ.Τρίτων Χωρών 13%

48.044,69

 

 

ΣΥ

08.91.01.13

ΕΙΣ.Τρίτων Χωρών 13%

 

48.044,69

 

 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΕΙΣ. 2013 QINGDAO DONΧΧΧΧΧΧΧFFS CO. LTD.

 

 

 

Αξίας Πλασματ.Αξία INV.501097

 

 

32.01.00.0013

ΕΙΣ. 2013 QINGDAO DONΧΧΧΧΧΧΧFFS CO. LTD.

48.044,69

 

 

ΣΥ

50.01.00.00

Προμηθευτής-QINGDAO DONGGANG FOODSTUFFS CO. LTD.

 

48.044,69

 

 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΤΙΜ.501097 QINGDAOΧΧΧΧΧΧΧΧΧTUFFS CO. LTD.

 

 

04.91.01.13

Διαφορά Πλασματικ.με Πραγμ.αξίας

3.958,35

 

 

ΣΥ

08.91.01.13

Διαφορά Πλασματικ.με Πραγμ.αξίας

 

3.958,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

 Διαφορά πραγματικής με Πλασματική

 

 

32.01.00.0013

ΕΙΣ. 2013 QINGDAO DONΧΧΧΧΧΧΧFFS CO. LTD.

3.603,35

 

 

ΣΥ

32.01.00.0013

ΕΙΣ. 2013 QINGDAO DONΧΧΧΧΧΧΧFFS CO. LTD.

355,00

 

 

32.01.00.0000

ΕΙΣ. 2013 QINGDAO DONΧΧΧΧΧΧΧFFS CO. LTD.

458,84

 

 

32.01.00.0023

ΕΙΣ. 2013 QINGDAO DONΧΧΧΧΧΧΧFFS CO. LTD.

801,15

 

 

54.00.20.223

ΦΠΑ Γ΄ ΧΩΡΩΝ

184,26

 

 

54.00.20.913

ΦΠΑ ΠΛΗΡ.ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΟ

6.760,40

 

 

32.01.00.000

ΕΙΣ. 2013 QINGDAO DONΧΧΧΧΧΧΧFFS CO. LTD.

-355,00

 

 

54.00.20.223

ΦΠΑ Γ΄ ΧΩΡΩΝ

0,00

 

 

 

 

 

 

 

35.00.000

ΕΚΤΕΛ.ΑΛΕΞΙΟΥ Χ. & Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

 

11.808,00

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΕΙΣ. 2013 QINGDAO DONΧΧΧΧΧΧΧFFS CO. LTD.

 

 

 

50.00.

Προμηθ. Χ.&Κ. ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ

 

0,00

 

 

32.01.00.0013

ΕΙΣ. 2013 QINGDAO DONΧΧΧΧΧΧΧFFS CO. LTD.

0,00

 

 

32.01.02.23

ΕΙΣ. 2013 QINGDAO DONΧΧΧΧΧΧΧFFS CO. LTD.

0,00

 

 

54.00.20.223

ΦΠΑ Γ΄ ΧΩΡΩΝ

0,00

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΤΠΥ/0769 Αμοιβή Χ.& Κ. ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ

 

 

 

20.01.00.0013

Μεταφ.Εισ.26/08 από 32.01 σε 20

52.003,04

 

 

 

20.01.00.0023

Μεταφ.Εισ.26/08 από 32.01 σε 20

801,15

 

 

20.01.00.0000

Μεταφ.Εισ.26/08 από 32.01 σε 20

103,84

 

 

 

Μεταφ.Εισ.26/08 από 32.01 σε 20

 

 

 

32.01.00.0000

Μεταφ.Εισ.26/08 σε 32.01 από 20

 

103,84

 

32.01.00.0013

Μεταφ.Εισ.26/08 σε 32.01 από 20

 

52.003,04

 

32.01.00.0023

Μεταφ.Εισ.26/08 σε 32.01 από 20

 

801,15

 

 

ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

52.908,03

52.908,03

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

Μεταφ.Εισ.από  32.01 σε 12 & 20 ή 64.08

 

 

 

 

 

 

 

Hμερομηνία  Καταχώρησης   26/08/2013

Αριθμ.Διασάφησης  Νο. … E 45141

Τ.Π.Υ. 0769 Εκτελωνιστή

       
       

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ

 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ

3.958,35

 

48.044,69

 
       

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

 

Ο  ΕΚΔΟΤΗΣ

52.908,03

 

 

 

 

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90