Λογιστικές Εγγραφές Ομάδας 7 - οργανικών εσόδων κατ'είδος

B4-B5_728X90