03/01/2014
Ομάδα 7, Λογιστικές εγγραφές: Επιδότηση επιτοκίου δανείων πάγιων επενδύσεων

 

      ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

 

65.01.ΧΧΧ

ΤΟΚΟΙ

1.500,00

 

ΠΩ

45.10.ΧΧΧ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΟ

 

1.500,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΤΟΚΟΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

1.500,00

1.500,00

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

 

30.00.0ΧΧ

ΠΕΛΑΤΗΣ …

1.500,00

 

ΠΩ

74.ΧΧ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

 

1.500,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΤΙΜ …

1.500,00

1.500,00

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

45.10.ΧΧΧ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΟ

1.500,00

 

ΠΩ

30.00.0ΧΧ

ΠΕΛΑΤΗΣ …

 

1.500,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ…

1.500,00

1.500,00

 

 

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία τόσο στην παραπάνω εγγραφή αλλά και σε πολλές άλλες, τόσο με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο όσο και με Λογαριασμούς των Νεων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α1. "Μηχανογραφημένη Λογιστική Γ'Κατηγορίας Βιβλίων" με πραγματικά παραδείγματα και εισηγήτές, λογιστές Α΄Τάξης με πολυετή εμπειρία στην αγορά εργασίας αλλά και με διδακτική εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του εν λόγω προγράμματος επισκεφτείτε το ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία τόσο στην παραπάνω εγγραφή αλλά και σε πολλές άλλες, τόσο με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο όσο και με Λογαριασμούς των Νεων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α1. "Μηχανογραφημένη Λογιστική Γ'Κατηγορίας Βιβλίων" με πραγματικά παραδείγματα και εισηγήτές, λογιστές Α΄Τάξης με πολυετή εμπειρία στην αγορά εργασίας αλλά και με διδακτική εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του εν λόγω προγράμματος επισκεφτείτε το ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/

Πηγή: Power Tax


efm_728x90