13/12/2013
Ομάδα 7, Λογιστικές εγγραφές: Δωρεά αποθεμάτων

 

                ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ 78.10 – 64.06 ΔΩΡΕΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

 

64.06.00.000

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

1.240,00

 

ΠΩ

78.10.00.024

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

 

1.000,00

54.00.78.024

ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 24%

 

240,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΔΩΡΕΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

1.240,00

1.240,00

 

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία τόσο στην παραπάνω εγγραφή αλλά και σε πολλές άλλες, τόσο με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο όσο και με Λογαριασμούς των Νεων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α1. "Μηχανογραφημένη Λογιστική Γ'Κατηγορίας Βιβλίων" με πραγματικά παραδείγματα και εισηγήτές, λογιστές Α΄Τάξης με πολυετή εμπειρία στην αγορά εργασίας αλλά και με διδακτική εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του εν λόγω προγράμματος επισκεφτείτε το ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90