13/12/2013
Ομάδα 7, Λογιστικές εγγραφές: Πωλήσεις Εμπορευμάτων (Πιστωτικό τιμολόγιο)

 

                ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 70.00 – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

 

30.00.00.002

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΑΕ

-137,76

 

ΠΩ

70.00.00.023

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ 23%

 

 

-112,00

54.00.70.023

ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 23%

 

-25,76

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΠΙΣΤ ΤΙΜ 800032 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΑΕΒΕ

889,29

889,29

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

 

Στο λογ/σμό 70 ο οποίος αντιστοιχεί στο λογ/σμό 20 των αποθεμάτων της ομάδας 2 παρακολουθούνται οι πωλήσεις των εμπ/των.

Εμπορεύματα είναι τα υλικά αγαθά που αποκτούνται από την επιχ/ση με σκοπό να μεταπωλούνται στη κατάσταση που αγοράζονται χωρίς καμία μεταβολή τους.

 

 

 

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία τόσο στην παραπάνω εγγραφή αλλά και σε πολλές άλλες, τόσο με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο όσο και με Λογαριασμούς των Νεων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α1. "Μηχανογραφημένη Λογιστική Γ'Κατηγορίας Βιβλίων" με πραγματικά παραδείγματα και εισηγήτές, λογιστές Α΄Τάξης με πολυετή εμπειρία στην αγορά εργασίας αλλά και με διδακτική εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του εν λόγω προγράμματος επισκεφτείτε το ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/

 

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία τόσο στην παραπάνω εγγραφή αλλά και σε πολλές άλλες, τόσο με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο όσο και με Λογαριασμούς των Νεων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α1. "Μηχανογραφημένη Λογιστική Γ'Κατηγορίας Βιβλίων" με πραγματικά παραδείγματα και εισηγήτές, λογιστές Α΄Τάξης με πολυετή εμπειρία στην αγορά εργασίας αλλά και με διδακτική εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του εν λόγω προγράμματος επισκεφτείτε το ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/

 
Πηγή: Power Tax


efm_728x90