13/12/2013
Ομάδα 7, Λογιστικές εγγραφές: Ενδοκοινοτικές παραδόσεις εμπορευμάτων

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 70.02 – ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

30.01.00.004

KEO PLC LTD

155,00

 

ΠΩ

70.02.00.000

ΕΝΔ/ΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΕΜΠ.

 

140,00

75.10.00.000

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΩΛ.

 

15,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΤΙΜ 173 KEO PLC LTD

155,00

155,00

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις απαλλάσονται απο φπα. Στο λογ/σμο 75 καταχωρούνται τα έσοδα που πραγματοποιεί η επιχ/ση απο παρεπόμενες ασχολίες και οχι από την κυρια δραστηριότητα τους. Αν μια απο τις δραστηριοτητες αοπ την οποια πηγάζουν άλλα έσοδα εκτός από πολώσεις ή έσοδα κεφαλαίων συνιστά αξιόλογο αντικείμενο της επιχ/σης τα έσοδα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα αυτή καταχωρούνται στον 73 πωλήσεις υπηρεσιών και οχι στον 75.

 

 

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία τόσο στην παραπάνω εγγραφή αλλά και σε πολλές άλλες, τόσο με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο όσο και με Λογαριασμούς των Νεων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α1. "Μηχανογραφημένη Λογιστική Γ'Κατηγορίας Βιβλίων" με πραγματικά παραδείγματα και εισηγήτές, λογιστές Α΄Τάξης με πολυετή εμπειρία στην αγορά εργασίας αλλά και με διδακτική εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του εν λόγω προγράμματος επισκεφτείτε το ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία τόσο στην παραπάνω εγγραφή αλλά και σε πολλές άλλες, τόσο με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο όσο και με Λογαριασμούς των Νεων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α1. "Μηχανογραφημένη Λογιστική Γ'Κατηγορίας Βιβλίων" με πραγματικά παραδείγματα και εισηγήτές, λογιστές Α΄Τάξης με πολυετή εμπειρία στην αγορά εργασίας αλλά και με διδακτική εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του εν λόγω προγράμματος επισκεφτείτε το ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/

Πηγή: Power Tax


efm_728x90