07/03/2014
Ομάδα 7, Λογιστικές εγγραφές: Δωρεές αποθεμάτων για κοινωφελείς σκοπούς

 

Έσοδα από ιδιόχρηση αποθεμάτων (για κοινωφελείς σκοπούς)

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

64.06.00.ΧΧΧ

Δωρεές - Επιχορηγήσεις

2.480,00

 

78.10.02.024

Αξία δωρεών αποθεμάτων για κοινωφελείς σκοπούς

 

2.000.00

54.00.78.024

ΦΠΑ 24%

 

480,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

Αξία δωρεών αποθεμάτων για κοινωφελείς σκοπούς

2.480,00

2.480,00

 

 

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία τόσο στην παραπάνω εγγραφή αλλά και σε πολλές άλλες, τόσο με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο όσο και με Λογαριασμούς των Νεων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α1. "Μηχανογραφημένη Λογιστική Γ'Κατηγορίας Βιβλίων" με πραγματικά παραδείγματα και εισηγήτές, λογιστές Α΄Τάξης με πολυετή εμπειρία στην αγορά εργασίας αλλά και με διδακτική εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του εν λόγω προγράμματος επισκεφτείτε το ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/

 

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90