07/03/2014
Ομάδα 7, Λογιστικές εγγραφές: Διαφορές από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων

 

Κέρδη από συμμετοχές και χρεόγραφα

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

33.21.000

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδ/ντος επιχειρήσεων

250,00

 

76.00.ΧΧΧ

Έσοδα συμμετοχών

 

250,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

Απαίτηση από μέρισμα από συμμετοχή στην εταιρεία ΒΗΤΑ Α.Ε.Β.Ε.

250,00

250,00

 

 

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία τόσο στην παραπάνω εγγραφή αλλά και σε πολλές άλλες, τόσο με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο όσο και με Λογαριασμούς των Νεων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α1. "Μηχανογραφημένη Λογιστική Γ'Κατηγορίας Βιβλίων" με πραγματικά παραδείγματα και εισηγήτές, λογιστές Α΄Τάξης με πολυετή εμπειρία στην αγορά εργασίας αλλά και με διδακτική εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του εν λόγω προγράμματος επισκεφτείτε το ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/

 

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90