02/01/2014
Ομάδα 6, Λογιστικές εγγραφές: Επισκευές και συντηρήσεις

 

       ΕΓΓΡΑΦΕΣ OMAΔΑΣ 6 – 62.07 – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

50.01.00.001

FM ELECTRONICA

 

850,00

ΣΥ

62.07.04.300

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤ. ΜΕΣΩΝ

850,00

 

54.00.52.023

ΦΠΑ ΠΡΑΞΗ ΛΗΠΤΗ ΧΡΕΩΣΤ.

195,50

 

54.00.82.023

ΦΠΑ ΠΡΑΞΗ ΛΗΠΤΗ ΠΙΣΤ.

 

195,50

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

INV.100975 FM ELECTRONICA

1.045,50

1.045,50

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία τόσο στην παραπάνω εγγραφή αλλά και σε πολλές άλλες, τόσο με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο όσο και με Λογαριασμούς των Νεων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α1. "Μηχανογραφημένη Λογιστική Γ'Κατηγορίας Βιβλίων" με πραγματικά παραδείγματα και εισηγήτές, λογιστές Α΄Τάξης με πολυετή εμπειρία στην αγορά εργασίας αλλά και με διδακτική εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του εν λόγω προγράμματος επισκεφτείτε το ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90