02/01/2014
Ομάδα 6, Λογιστικές εγγραφές: Λογαριασμός ΔΕΗ

 

                        ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 6 – 62.98 ΦΩΤΙΣΜΟΣ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

50.00.00.0XX

ΔΕΗ Α.Ε

 

642,28

ΠΑ

62.98.00.013

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 13%

300,22

 

54.00.29.013

ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 13%

39,03

 

62.98.00.000

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

129,07

 

63.04.00.000

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

173,96

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΛΟΓ. ΔΕΗ ΠΕΡ. 23/1/2014-23/9/2014 

642,28

642,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Ο λογαριασμός αποτελεί ένα από τα βασικά επαναλαμβανόμενα πάγια έξοδα μιας επιχείρησης.

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία τόσο στην παραπάνω εγγραφή αλλά και σε πολλές άλλες, τόσο με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο όσο και με Λογαριασμούς των Νεων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α1. "Μηχανογραφημένη Λογιστική Γ'Κατηγορίας Βιβλίων" με πραγματικά παραδείγματα και εισηγήτές, λογιστές Α΄Τάξης με πολυετή εμπειρία στην αγορά εργασίας αλλά και με διδακτική εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του εν λόγω προγράμματος επισκεφτείτε το ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90