02/01/2014
Ομάδα 6, Λογιστικές εγγραφές: Ενοικίαση αυτοκινήτου

 

             ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 6 – 62.04 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ        

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

50.00.00.017

ANTENA RENT A CAR AE

 

238,60

ΑΓ

62.04.03.000

ΕΝΟΙΚ. ΛΟΙΠ. ΕΠΙΒ. ΑΥΤΟΚ.

192,42

 

63.98.08

ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤ. ΣΤΗ ΦΟΡ/ΓΙΑ

46,18

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΤΠΥ 058554 ΑΝΤΕΝΑ ΕΝΟΙΚ. ΑΥΤΟΚ. ΑΕ    

238,60

238,60

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Η εγγραφή ενοικίασης αυτ/του είναι αρκετά συνήθης στις μέρες μας μιας και ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις καταφεύγουν στις χρηματοδοτικές μισθώσεις (Leasing). O ΦΠΑ δεν εκπίπτει γιατί πρόκειται για επιβατικό αυτ/το ΙΧ. Στους υπολογαριασμούς του 63 καταχωρούνται όλοι οι φόροι και τα τέλη που βαρύνουν την επιχ/ση.

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία τόσο στην παραπάνω εγγραφή αλλά και σε πολλές άλλες, τόσο με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο όσο και με Λογαριασμούς των Νεων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α1. "Μηχανογραφημένη Λογιστική Γ'Κατηγορίας Βιβλίων" με πραγματικά παραδείγματα και εισηγήτές, λογιστές Α΄Τάξης με πολυετή εμπειρία στην αγορά εργασίας αλλά και με διδακτική εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του εν λόγω προγράμματος επισκεφτείτε το ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90