02/01/2014
Ομάδα 6, Λογιστικές εγγραφές: Αμοιβή μηχανογραφικής επεξεργασίας

 

            EΓΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 6 – 61.03 AMOIBH MHX/KHΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

                                                                                                            

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

50.00.00.024

INFOANALYSIS ΟΕ

 

682,00

ΠΑ

61.03.01.024

ΑΜΟΙΒΗ. ΜΗΧ/ΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞ.

550,00

 

54.00.29.024

ΦΠΑ ΕΙΣΡ.ΕΞ. ΔΑΠ. ΕΙΣΡ.ΕΣΩΤ.

132,00

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΤΠΥ 2692 ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ Χ. ΙΝFO ANALYSIS

682,00

682,00

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Στο λογ/σμό 61.03 καταχωρούνται οι αμοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους.

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία τόσο στην παραπάνω εγγραφή αλλά και σε πολλές άλλες, τόσο με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο όσο και με Λογαριασμούς των Νεων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α1. "Μηχανογραφημένη Λογιστική Γ'Κατηγορίας Βιβλίων" με πραγματικά παραδείγματα και εισηγήτές, λογιστές Α΄Τάξης με πολυετή εμπειρία στην αγορά εργασίας αλλά και με διδακτική εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του εν λόγω προγράμματος επισκεφτείτε το ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90