13/12/2013
Ομάδα 6, Λογιστικές εγγραφές: Μεσιτείες

 

                          EΓΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 6 – 61.02 ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

61.02.03.023

ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΜΕ 23%

5.121,20

 

ΑΓ

54.00.29.023

ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ 23%

1.177,88

 

50.00.00.ΧΧΧ

ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ

 

6.299,08

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΤΙΜ 27 ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ

6.299,08

6.299,08

 

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

38.03.00.001

ALPHA BANK

6.299,08

 

ΣΥ

50.00.00.ΧΧΧΧ

ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ

 

6.299,08

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜ 27 ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ

6.299,08

6.299,08

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία τόσο στην παραπάνω εγγραφή αλλά και σε πολλές άλλες, τόσο με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο όσο και με Λογαριασμούς των Νεων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α1. "Μηχανογραφημένη Λογιστική Γ'Κατηγορίας Βιβλίων" με πραγματικά παραδείγματα και εισηγήτές, λογιστές Α΄Τάξης με πολυετή εμπειρία στην αγορά εργασίας αλλά και με διδακτική εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του εν λόγω προγράμματος επισκεφτείτε το ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90