13/12/2013
Ομάδα 6, Λογιστικές εγγραφές: Αμοιβές συνεργείων καθαρισμού

 

     ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ 6 – 61.90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

61.90.10.0024

ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

162,60

 

ΑΓ

54.00.29.0024

ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ 24%

39,02

 

50.00.00.ΧΧΧΧ

ΜΠΑΛΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ

 

201,62

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΤΠΥ 119 ΜΠΑΛΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ

201,62

201,62

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία τόσο στην παραπάνω εγγραφή αλλά και σε πολλές άλλες, τόσο με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο όσο και με Λογαριασμούς των Νεων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α1. "Μηχανογραφημένη Λογιστική Γ'Κατηγορίας Βιβλίων" με πραγματικά παραδείγματα και εισηγήτές, λογιστές Α΄Τάξης με πολυετή εμπειρία στην αγορά εργασίας αλλά και με διδακτική εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του εν λόγω προγράμματος επισκεφτείτε το ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90