11/03/2014
Ομάδα 6, Λογιστικές εγγραφές: Έξοδα προβολής και διαφήμισης

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

64.09.00.023

Έξοδα προβολής και διαφήμισης

420,00

 

54.00.29.023

Φ.Π.Α. Εξόδων 23%

96,60

 

50.00.00.ΧΧΧ

Διαφ. Εταιρεία ΕΠΕ

 

516,60

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΤΔΑ 126755 Διαφ. Ετ. ΕΠΕ

516,60

516,60

 

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

50.00.00.ΧΧΧ

Διαφ. Εταιρεία ΕΠΕ

516,60

 

38.00.00.000

Ταμείο

 

516,60

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΤΔΑ 126755 Διαφ. Ετ. ΕΠΕ

516,60

516,60

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία τόσο στην παραπάνω εγγραφή αλλά και σε πολλές άλλες, τόσο με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο όσο και με Λογαριασμούς των Νεων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α1. "Μηχανογραφημένη Λογιστική Γ'Κατηγορίας Βιβλίων" με πραγματικά παραδείγματα και εισηγήτές, λογιστές Α΄Τάξης με πολυετή εμπειρία στην αγορά εργασίας αλλά και με διδακτική εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του εν λόγω προγράμματος επισκεφτείτε το ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90