11/03/2014
Ομάδα 6, Λογιστικές εγγραφές: Υλικά άμεσης ανάλωσης

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

64.08.01.023

Υλικά καθαριότητας με 23%

13,50

 

54.00.29.023

Φ.Π.Α. Εξόδων 23%

3,10

 

64.08.99.000

Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης άνευ Φ.Π.Α.

15,00

 

38.00.00.000

Ταμείο

 

31,60

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΤΔΑ 166534 ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

31,60

31,60

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία τόσο στην παραπάνω εγγραφή αλλά και σε πολλές άλλες, τόσο με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο όσο και με Λογαριασμούς των Νεων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α1. "Μηχανογραφημένη Λογιστική Γ'Κατηγορίας Βιβλίων" με πραγματικά παραδείγματα και εισηγήτές, λογιστές Α΄Τάξης με πολυετή εμπειρία στην αγορά εργασίας αλλά και με διδακτική εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του εν λόγω προγράμματος επισκεφτείτε το ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90