11/03/2014
Ομάδα 6, Λογιστικές εγγραφές: Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

62.02.00.011

Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας με Φ.Π.Α. 11%

22,50

 

54.00.29.011

Φ.Π.Α. Εξόδων 11%

2,47

 

62.02.00.023

Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας με Φ.Π.Α. 23%

33,00

 

54.00.29.023

Φ.Π.Α. Εξόδων 23%

7,60

 

62.02.00.000

Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας άνευ Φ.Π.Α.

2,17

 

38.00.00.000

Ταμείο

 

67,74

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΥΔΑΠ

67,74

67,74

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία τόσο στην παραπάνω εγγραφή αλλά και σε πολλές άλλες, τόσο με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο όσο και με Λογαριασμούς των Νεων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α1. "Μηχανογραφημένη Λογιστική Γ'Κατηγορίας Βιβλίων" με πραγματικά παραδείγματα και εισηγήτές, λογιστές Α΄Τάξης με πολυετή εμπειρία στην αγορά εργασίας αλλά και με διδακτική εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του εν λόγω προγράμματος επισκεφτείτε το ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90