11/03/2014
Ομάδα 6, Λογιστικές εγγραφές: Υπερωριακή απασχόληση

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

60.00.02.000

Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης

2.586,00

 

60.03.00.000

Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ

725,62

 

55.00.00.000

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

1.139,38

54.03.00.000

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών

 

75,00

53.00.00.001

Αντωνίου Ευάγγελος

 

1.050,00

53.00.00.002

Παπαγεωργίου Δημήτρης

 

1.047,24

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

Υπερωριακή απασχόληση Ιανουαρίου 2014

3.311,62

3.311,62

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία τόσο στην παραπάνω εγγραφή αλλά και σε πολλές άλλες, τόσο με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο όσο και με Λογαριασμούς των Νεων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α1. "Μηχανογραφημένη Λογιστική Γ'Κατηγορίας Βιβλίων" με πραγματικά παραδείγματα και εισηγήτές, λογιστές Α΄Τάξης με πολυετή εμπειρία στην αγορά εργασίας αλλά και με διδακτική εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του εν λόγω προγράμματος επισκεφτείτε το ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90