11/03/2014
Ομάδα 6, Λογιστικές εγγραφές: Αμοιβές και έξοδα τεχνικών

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

61.00.02.023

Αμοιβές και έξοδα τεχνικών Φ.Π.Α. 23%

1.250,00

 

54.00.29.023

Φ.Π.Α. Εξόδων 23%

287,50

 

54.04.00.000

Φόρος αμοιβών ελευθ. Επαγγελματιών

 

250,00

50.00.00.ΧΧΧ

Αντωνίου Γεώργιος

 

1.287,50

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΤΠΥ 28 Αντωνίου Γεώργιος

1.537,50

1.537,50

 

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

50.00.00.ΧΧΧ

Αντωνίου Γεώργιος

1.287,50

 

38.00.00.000

Ταμείο

 

1.287,50

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΤΠΥ 28 Αντωνίου Γεώργιος

1.287,50

1.287,50


Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία τόσο στην παραπάνω εγγραφή αλλά και σε πολλές άλλες, τόσο με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο όσο και με Λογαριασμούς των Νεων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α1. "Μηχανογραφημένη Λογιστική Γ'Κατηγορίας Βιβλίων" με πραγματικά παραδείγματα και εισηγήτές, λογιστές Α΄Τάξης με πολυετή εμπειρία στην αγορά εργασίας αλλά και με διδακτική εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του εν λόγω προγράμματος επισκεφτείτε το ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90