11/03/2014
Ομάδα 6, Λογιστικές εγγραφές: Αμοιβή ημερομίσθιου προσωπικού

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

60.01.00

Τακτικές αποδοχές ημερομίσθιου προσωπικού

3.448,00

 

60.04.00

Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ημερομίσθιου προσωπικού

967,50

 

55.00.00

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)

 

1.519,18

54.03.00

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών

 

100,00

53.00.01

Αντωνίου Γεώργιος

 

1.400,00

53.00.02

Παπαδοπούλου Βασιλική

 

1.396,32

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

4.415,50

4.415,50

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία τόσο στην παραπάνω εγγραφή αλλά και σε πολλές άλλες, τόσο με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο όσο και με Λογαριασμούς των Νεων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α1. "Μηχανογραφημένη Λογιστική Γ'Κατηγορίας Βιβλίων" με πραγματικά παραδείγματα και εισηγήτές, λογιστές Α΄Τάξης με πολυετή εμπειρία στην αγορά εργασίας αλλά και με διδακτική εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του εν λόγω προγράμματος επισκεφτείτε το ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90