10/03/2014
Ομάδα 6, Λογιστικές Εγγραφές: Προμήθειες για πωλήσεις

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

61.02.01.023

Προμήθειες για πωλήσεις

103,10

 

54.00.29.023

Φ.Π.Α. Εξόδων 23%

30,79

 

50.00.00.ΧΧΧ

ΒΗΤΑ Α.Ε.Β.Ε.

 

133,89

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΒΗΤΑ Α.Ε.Β.Ε.

133,89

133,89

 

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

50.00.00.ΧΧΧ

ΒΗΤΑ Α.Ε.Β.Ε.

133,89

 

38.00.00.000

Ταμείο

 

133,89

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

Εξόφληση

133,89

133,89

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία τόσο στην παραπάνω εγγραφή αλλά και σε πολλές άλλες, τόσο με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο όσο και με Λογαριασμούς των Νεων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α1. "Μηχανογραφημένη Λογιστική Γ'Κατηγορίας Βιβλίων" με πραγματικά παραδείγματα και εισηγήτές, λογιστές Α΄Τάξης με πολυετή εμπειρία στην αγορά εργασίας αλλά και με διδακτική εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του εν λόγω προγράμματος επισκεφτείτε το ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90