Λογιστικές Εγγραφές Ομάδας 5 - βραχ/μων υποχρεώσεων