02/01/2014
Ομάδα 5, Λογιστικές εγγραφές: Ασφαλιστικοί οργανισμοί (Πληρωμή ΙΚΑ)

 

                 ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ 55 – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

38.03.00.000

ALPHA BANK 001616

 

1.263,65

ΣΥ

55.00.00.000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

1.263,65

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

1.263,65

1.263,65

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Στον λογ/σμό 55 καταχωρούνται και παρακολοθούνται οι υποχρεώσεις προς τους διάφορους ασφαλιστικούς οργανισμούς, που προκύπτουν από εισφορές εργοδότη και κρατήσεις εισφορών εργαζομένων οι οποίες αφορούν τη μισθοδοσία του προσωπικού της. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς φορείς αποχωρίζονται και εμφανίζονται στον ισολογισμό στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (45.23 ασφαλιστικοί οργανισμοί)

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90