02/01/2014
Ομάδα 5, Λογιστικές εγγραφές: Απόδοση εκκαθάρισης ΦΠΑ

 

              ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ 54.00 – ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ  ΦΠΑ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

38.03.00.000

ALPHA BANK 001616

 

5.200,00

ΣΥ

54.00.99.011

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘ/ΣΗ ΦΠΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

5.200,00

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΠΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

5.200,00

5.200,00

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90