02/01/2014
Ομάδα 5, Λογιστικές εγγραφές: Πληρωμή προμηθευτή με επιταγή πελατείας

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ 33.90, 50.00 – ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

38.00.00.000

ΤΑΜΕΙΟ

 

133,46

TA

50.00.00.001

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΕ

133,46

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΑΠΟΔ ΠΛΗΡ Γ/85

133,46

133,46

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

33.90.00.0001

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΠΡ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

 

595,32

ΣΥ

50.00.00.001

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΕ

595,32

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΕΠ 00004645-1 ΛΗΞ.31/1/2014 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

595,32

595,32

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Πληρωμή προμηθευτή με επιταγή πελατείας. Σε αυτή την περίπτωση σφραγίζουμε την επιταγή στην πίσω σελίδα στην θέση πρώτου οπισθογράφου και την υπογράφουμε. Έτσι γίνεται διακίνηση των επιταγών.

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90