02/01/2014
Ομάδα 5, Λογιστικές εγγραφές: Επιταγή πληρωτέα

 

 

 

43124500-9

ΑΘΗΝΑ

15/02/2014

 

15.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟΠΟΣ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

 

 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΓΗ ΜΟΥ  ΑΥΤΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΕ  

 

 

ΕΥΡΩ

 

15.000,0

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΟΥ Α/C  NO:

 

01142544017786

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΠΑ ΑΕΒΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΠΑ ΑΕΒΕ

ΑΦΜ 092000099

ΚΥΚΛ ΑΕΡΟΣ Κ ΕΛΑΙΟΥ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32 ΑΘΗΝΑ  

 

 

092000099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΡΑΓΙΔΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ 53.90 – ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΤΕΑ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

 

50.00.001

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΕ

15.000,00

 

ΣΥ

53.90.00.02

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

 

15.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΠΙΝ. ΑΞΙΟΓ. Γ 184

15.000,00

15.000,00

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Δίγραμμη είναι η επιταγή η οποία δε μπορει να μεταβιβαστεί σε τρίτο από

αυτόν που αναγράφει να πληρωθεί σε διαταγή.

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90