13/12/2013
Ομάδα 5, Λογιστικές εγγραφές: Εξόφληση προμηθευτή

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ & ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

38.00.0000

ΤΑΜΕΙΟ

 

38,99

ΤΑ

              50.00.001

ΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ

38,99

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΑΠΟΔ ΕΙΣ Γ/166 ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 

38,99

38,99

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

53.90.00.0002

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΦΕΦΡΟΥΑΡΙΟΥ

 

100,00

ΣΥ

           50.00.001

 ΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ

100,00

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΕΠ 46574443-5 Λ.24/2/2014 ΕΤΕ

100,00

100,00

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90