13/12/2013
Ομάδα 5, Λογιστικές εγγραφές: Εξόφληση μισθοδοσίας

 

             ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ 38.00 – 53.00 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

       

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

38.00.00.000

TAMEIO

 

1.023,39

TA

53.00.00.001

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ

1.023,39

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΕΞΟΦΛ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  12/2014

1.023,39

1.023,39

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

38.00.00.000

TAMEIO

 

1.272,57

TA

53.00.00.002

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

1.272,57

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΕΞΟΦΛ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  12/2014

1.272,57

1.272,57

 

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90