13/12/2013
Ομάδα 5, Λογιστικές εγγραφές: Δάνειο

 

                            ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ 52 - ΔΑΝΕΙΟ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

38.03.00.000

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ALPHA BANK

250.000,00

 

ΣΥ

52.00.00.000

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΟ

 

250.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

250.000,00

250.000,00

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

52.00.00.000

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΟ  

60.000,00

 

ΣΥ

65.05.00.000

ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ

5.500,00

 

38.03.00.000

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ

 

65.500,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ  

65.500,00

65.500,00

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90