13/12/2013
Ομάδα 5, Λογιστικές εγγραφές: Προκαταβολή σε προμηθευτή

 

                        ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

50.00.00.000

ΧΧΧΧ

20.000,00

 

ΣΥ

38.03.00.001

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ALPHA

 

20.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΜΠ/ΤΩΝ

20.000,00

20.000,00

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

20.00.00.023

ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ

1.800,00

 

ΣΥ

54.00.00.023

ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ 23%

414,00

 

50.00.00.ΧΧΧ

ΧΧΧΧΧΧ

 

2.214,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΤΔΑ 15 ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ    

2.214,00

2.214,00

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90