13/12/2013
Ομάδα 5, Λογιστικές εγγραφές: Πληρωμή ξένου προμηθευτή

                

            ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ 50.01 – ΠΛΗΡΩΜΗ ΞΕΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

38.03.00.000

ALPHA BANK 001616

 

1.660,62

ΣΥ

50.01.00.000

PNEUM SPA

1.659,82

 

65.98.99.000

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

0,80

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΕΜΒΑΣΜΑ ΣΕ PNEUM SPA

1.660,62

1.660,62

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Με την παραπάνω εγγραφή εξοφλούμε μέσω λογ/σμού όψεως τον προμηθευτή Εξωτερικού. Η τράπεζα μας χρεώνει με έξοδα για το εξερχόμενο έμβασμα. 

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90