13/12/2013
Ομάδα 5, Λογιστικές εγγραφές: Ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών

 

      ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ 50.01 – ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

50.01.00.001

FM ELECTRONICA

 

850,00

ΣΥ

62.07.04.300

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Κ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ H/Y & ΗΛΕΚ ΣΥΓΚΡ/ΤΩΝ

850,00

 

54.00.52.023

ΦΠΑ ΠΡΑΞΗ ΛΗΠΤΗ ΧΡΕΩΣ.

195,50

 

54.00.82.023

ΦΠΑ ΠΡΑΞΗ ΛΗΠΤΗ ΠΙΣΤ.

 

195,50

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

INV.100975/FM ELECTRONICA

1.045,50

1.045,50

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

ΦΠΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ οι πράξεις που συμφωνα με το άρθρο 7 Ν1642/1986 συνιστούν αυτοπαράδοση υπηρεσιών υπόκεινται σε ΦΠΑ  εκροών χωρις ο υποκείμενος στο φορο να αποκτά δικαίωμα έκπτωσης του φόρου με την προϋπόθεση ότι η απόκτηση των υπηρεσίων παρέχει στον υποκείμενο δικαίωμα έκπτωσης του φόρου και ο αναλογών ΦΠΑ εχει περιληφθει στο ΦΠΑ εισροών και συνεπώς έχει συμψηφιστεί.

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90