13/12/2013
Ομάδα 5, Λογιστικές εγγραφές: Έσοδα επόμενων χρήσεων

 

                 ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ 56 – ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

30.00.00.00Χ

ΧΧΧΧΧ

150,00

 

ΣΥ

56.00.00.ΧΧΧ

ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

 

150,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

1800:12=150

150,00

150,00

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

56.00.00.ΧΧΧ

ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

8.000,00

 

ΣΥ

75.05.00.ΧΧΧ

ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

 

8.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

8.000,00

8.000,00

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90