10/03/2014
Ομάδα 5, Λογιστικές Εγγραφές: Έξοδα χρήσεως πληρωτέα

 

Ασφάλιστρα πυρός

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

62.05.00.000

Ασφάλιστρα πυρός

350,00

 

56.01.00.ΧΧΧ

Έξοδα χρήσεως πληρωτέα

 

350,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΝΟΣ 12/2013

350,00

350,00

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

56.01.00.ΧΧΧ

Ασφάλιστρα πυρός

350,00

 

38.00.00.000

Ταμείο

 

350,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

350,00

350,00

 

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90