02/01/2014
Ομάδα 4, Λογιστικές εγγραφές: Προβλέψεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία

 

         ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

68.00.ΧΧΧ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1.000,00

 

ΠΑ

44.00.ΧΧΧ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

1.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1.000,00

1.000,00

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

44.00.ΧΧΧ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1.000,00

 

ΠΑ

84.91.ΧΧΧ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

1.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

1.000,00

1.000,00

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90