02/01/2014
Ομάδα 4, Λογιστικές εγγραφές: Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

 

                 ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ      

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

68.09.ΧΧΧ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

2.000,00

 

ΠΑ

44.11.ΧΧΧ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

2.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

2.000,00

2.000,00

 

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

30.97.ΧΧΧ

ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ ΠΕΛΑΤΗΣ

2.000,00

 

ΠΑ

30.00.ΧΧΧ

ΠΕΛΑΤΗΣ…

 

2.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΠΕΛΑΤΗ

2.000,00

2.000,00

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

44.11.ΧΧΧ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

2.000,00

 

ΠΑ

30.97.ΧΧΧ

ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ ΠΕΛΑΤΗΣ

 

2.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

2.000,00

2.000,00

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90