02/01/2014
Ομάδα 4, Λογιστικές εγγραφές: Μείωση του αριθμού των μετοχών λόγω ακύρωσης μετοχών

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

40.00.ΧΧΧ

ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12.000,00

 

ΠΑ

53.16.ΧΧΧ

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ Ή ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 

12.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

12.000,00

12.000,00

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

53.16.ΧΧΧ

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ Ή ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

12.000,00

 

ΠΑ

38.00.000

ΤΑΜΕΙΟ

 

12.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12.000,00

12.000,00

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90