02/01/2014
Ομάδα 4, Λογιστικές εγγραφές: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου

 

                      ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

                                                           

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

33.07.0ΧΧ

ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ Α

1.000,00

 

ΠΑ

33.07.0ΧΧ

ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ Β

500,00

 

42.01.000

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

 

1.500,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

1.500,00

1.500,00

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

40.06.ΧΧΧ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΜΕΡΙΔΑ ΕΤΑΙΡΟΥ Α

1.000,00

 

ΠΑ

40.06.ΧΧΧ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΜΕΡΙΔΑ ΕΤΑΙΡΟΥ Β

500,00

 

33.07.ΧΧΧ

ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ Α

 

1.000,00

33.07.ΧΧΧ

ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ Β

 

500,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΖΗΜΙΩΝ

1.500,00

1.500,00

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

33.03.000

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

100.000,00

 

ΠΑ

33.03.001

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

70.000,00

 

40.02.ΧΧΧ

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

170.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

170.000,00

170.000,00

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

33.04.000

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

100.000,00

 

ΠΑ

33.04.001

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

70.000,00

 

33.03.000

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

 

100.000,00

33.03.001

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

70.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

170.000,00

170.000,00

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

38.03.ΧΧΧ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ

170.000,00

 

ΠΑ

33.04.000

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

 

100.000,00

33.04.001

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

70.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ

170.000,00

170.000,00

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

40.02.ΧΧΧ

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

100.000,00

 

ΠΑ

40.00.ΧΧΧ

ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

100.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

100.000,00

100.000,00

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90