02/01/2014
Ομάδα 4, Λογιστικές εγγραφές: Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων και φορολογηθέντων κατά εδικό τρόπο αποθεματικών

 

 ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ

                         ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

41.91.000

ΑΠΟΘ. ΤΟΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

30.000,00

 

ΠΑ

88.07.ΧΧΧ

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

 

30.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΗΣ… ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

30.000,00

30.000,00

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

88.08.ΧΧΧ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

10.000,00

 

ΠΑ

54.07.ΧΧΧ

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 

10.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

10.000,00

10.000,00

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

88.07.ΧΧΧ

Λ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

30.000,00

 

 

88.08.ΧΧΧ

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 

10.000,00

ΠΑ

88.89.ΧΧΧ

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

 

20.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

30.000,00

30.000,00

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

88.99.ΧΧΧ

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

20.000,00

 

ΠΑ

43.91.ΧΧΧ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 

20.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

20.000,00

20.000,00

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

54.07.ΧΧΧ

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

5.000,00

 

ΠΑ

33.13.0ΧΧ

ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ

 

5.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

5.000,00

5.000,00

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

43.91.ΧΧΧ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΟΚΩΝ ΠΡΟΘ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

20.000,00

 

ΠΑ

40.00.ΧΧΧ

ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

20.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

20.000,00

20.000,00

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90