13/12/2013
Ομάδα 4, Λογιστικές εγγραφές: Επιχορήγηση πάγιου εξοπλισμού

 

                ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

14.00.ΧΧΧ

ΕΠΙΠΛΑ

5.000,00

 

ΠΑ

50.01.ΧΧΧ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ…

 

5.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΟΥ

5.000,00

5.000,00

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

41.10.ΧΧΧ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 

5.000,00

ΠΑ

38.03.000

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ

5.000,00

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

5.000,00

5.000,00

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

14.99.ΧΧΧ

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ

 

500,00

ΠΑ

66.14.ΧΧΧ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ 14

500,00

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

500,00

500,00

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

41.10.ΧΧΧ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

500,00

 

ΠΑ

81.01.005

ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

 

500,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

500,00

500,00

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90