13/12/2013
Ομάδα 4, Λογιστικές εγγραφές: Ελάττωση κεφαλαίου προσωπικής εταιρείας λόγω εξόδου εταίρου από την εταρεία

 

           ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΑΤΤΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

                       ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

40.06.ΧΧΧ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΜΕΡΙΔΑ ΕΤΑΙΡΟΥ …

10.000,00

 

ΠΑ

33.07.ΧΧΧ

ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ …

 

10.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ…

10.000,00

10.000,00

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

38.00.000

ΤΑΜΕΙΟ

 

10.000,00

ΠΑ

33.07.ΧΧΧ

ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ …

10.000,00

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

10.000,00

10.000,00

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90