02/01/2014
Ομάδα 3, Λογιστικές εγγραφές: Χρηματική διευκόλυνση προσωπικού

 

             ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

33.01.00

ΘΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ

500,00

 

ΤΑ

38.00.00

ΤΑΜΕΙΟ

 

500,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΑΠ. ΠΛΗΡ. Β100 – 25/9/2013

500,00

500,00

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90