02/01/2014
Ομάδα 3, Λογιστικές εγγραφές: Προκαταβολές προσωπικού

 

                     ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ 33 – ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

33.00.00.XXX

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ Α   

500,00

 

ΣΥ

38.00.00.000

ΤΑΜΕΙΟ

 

500,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΗΝΟΣ …

500,00

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

33.00.00.XXX

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ Β

500,00

 

ΣΥ

38.03.00.000

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ

 

500,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΗΝΟΣ …

500,00

500,00

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90