02/01/2014
Ομάδα 3, Λογιστικές εγγραφές: Μεταφορά μετρητών από το ταμείο στον λογαριασμό όψεως

 

  ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΟΨΕΩΣ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

38.03.00.001

 EUROBANK EFG

 

2.000,00

ΤΑ

38.00.00.000

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

2.000,00

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΕ ΛΟΓ EUROBANK    

2.000,00

2.000,00

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90